Cwricwlwm

Student and tutor in a craft lesson

Cwricwlwm

Gall myfyrwyr yng Ngholeg Ty’r Eithin gymryd rhan mewn ystod o grefftau traddodiadol, gwaith ar y tir, arlwyo, celfyddydau perfformio a sgiliau gwaith gydag amserlenni unigol, a gaiff eu hadolygu bob tymor. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys:

• Gwaith Coed Gwyrdd
• Gwehyddu a Ffeltio
• Crochenyddiaeth
• Garddwriaeth
• Ffermio
• Cegin
• Gefail Oes Haearn

• Sgiliau Byw
• Therapïau
• Hanes Celf
• Celfyddydau Perfformio
• Therapïau Cyflenwol
• Profiad Gwaith
• Menter Gymdeithasol
• Rhannu yn y Gymuned

Mae mathemateg a Saesneg wedi eu hymgorffori ym mhob sesiwn addysgol. Gall cymwysterau gael eu sefyll ochr yn ochr. Gall y Gymraeg gael ei defnyddio hefyd.

Cefnogaeth Bersonol

Mae Cydlynydd Dysgu Addysgol yn cael ei aseinio i bob un o’n myfyrwyr, sy’n cwrdd â nhw’n rheolaidd i helpu i reoli pryderon a heriau dyddiol, cynnig cymorth am eu taith addysgol, ac adolygu ac olrhain cynnydd.

Ystod o Therapïau

Mae gan ein holl fyfyrwyr fynediad i ystod o therapïau a chymorth gan gynnwys lleferydd ac iaith, cwnsela, symud a ffisiotherapi.

We need your support
As a charity we need your help to continue developing the Trust.
Find out more